Monthly Archives: February 2017

Mua Quần Áo Trên Mạng ở Tây Ban Nha

Mua Quần Áo Trên Mạng ở Tây Ban Nha

Mua Quần Áo Trên Mạng ở Tây Ban Nha

-Công thức tính giá:

(Giá web + 0,5 ( share ship) ) * 1,07 ( 7% công) * 30 + Cân nặng …